بانک و بیمهبیمه

گزارش تفحص از صنعت بیمه آماده قرائت شد / رسانه ای شدن گزارش تفحص از صنعت بیمه تنها با اجازه رئیس مجلس

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به سرنوشت تحقیق و تفحص از صنعت بیمه و همچنین ستاد سوخت در مجلس دهم، گفت: گزارش این دو تحقیق و تفحص با تلاش بی وقفه مجلس نهم آماده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طبق آیین نامه داخلی مجلس امکان قرائت و تصویب تحقیق و تفحص انجام شده در مجلس نهم در این مجلس وجود ندارد، افزود: تنها موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در مجلس بعد قابل رسیدگی است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه گزارش تحقیق و تفحص از ستاد سوخت و همچنین صنعت بیمه آماده چاپ است، تصریح کرد: باید همزمان با تشکیل کمیسیون ها و موافقت نمایندگان در خصوص این تفحص ها تصمیم گیری کرد.
وی ادامه داد: در صورت موافقت نمایندگان با این دو تحقیق و تفحص گزارش تحلیلی در خصوص صنعت بیمه و ستاد سوخت به عنوان اظهارنظر کمیسیون که نتیجه زحمات مجلس قبل است چاپ خواهد شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: رسانه ای شدن گزارش تفحص از صنعت بیمه و ستاد سوخت تنها با اجازه رئیس مجلس صورت خواهد گرفت.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا