بورسبورس انرژیفرابورس

پاداش‌های ۱۶۰ تا ۱۸۰ میلیونی برای مدیران بورس انرژی و فرا بورس

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، بر اساس مصوبه مجامع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۲ اسفند ۱۳۹۴، شرکت‌های بورس انرژی و فرابورس ایران به ترتیب برای اعضای هیات مدیره خود ۱۶۸ میلیون و ۱۸۵ میلیون تومان پاداش در نظر گرفتند.

با رسیدن به فصل برگزاری مجامع سالانه شرکت‌های بورسی، پاداش اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها مشخص می‌شود.

در حالی که شرکت‌های خصوصی عضو بورس در توزیع و پرداخت پاداش، حقوق و مزایا میان مدیرانشان مختارند، اما برخی شرکت‌هایی که به طور مستقیم وغیرمستقیم به دولت مربوطند، همچنان زیر ذره‌بین هستند، زیرا پرداخت پاداش‌های کلان به مدیران شرکت‌هایی که دولت همچنان سهامدار عمده آنها است، مورد انتقاد افکار عمومی واقع می‌شود.

به هر حال این نوع شرکت‌ها هرچند تحت قانون تجارت عمل می‌کنند، اما از آنجا که عمده سهام آنها در اختیار دولت است و دارایی آنها جزو بیت‌المال است، پرداخت پاداش‌های میلیونی به مدیرانشان، مورد پذیرش افکار عمومی قرار نمی‌گیرد که شرکت‌های زیرمجموعه سازمان بورس، از جمله همین‌ها هستند.

پاداش ۱۶۸ میلیونی مدیران بورس انرژی

بر اساس آخرین اطلاعیه‌های منتشره در سامانه کدال، مدیران شرکت فرابورس بابت خدمات خود در سال گذشته بیش از ۱۸۵ میلیون تومان و مدیران شرکت بورس انرژی ۱۶۸ میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند.

شرکت بورس انرژی در سال ۱۳۹۰ با تصویب شورای عالی بورس راه‌اندازی شد. بورس انرژی هم‌اکنون در کنار بورس اوراق بهادار، بورس کالا و فرابورس، ۴ بازار سرمایه ایران را تشکیل می‌دهند.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ شرکت بورس انرژی ایران تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه تعیین شد.

همچنین پاداش هیئت مدیره مبلغ ۱,۶۸۰ میلیون ریال (۱۶۸ میلیون تومان) تعیین شد.

پاداش‌های ۱۶۸ تا ۱۸۵ میلیونی میان مدیران بورس انرژی و بورس کالا

مدیران شرکت فرابورس ایران نیز برای عملکرد خود در سال ۹۴ بالغ بر ۱۸۵ میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند.

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ شرکت فرابورس ایران، حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه و پاداش هیئت مدیره مبلغ ۱,۸۵۵ میلیون ریال (۱۸۵ میلیون تومان) تعیین شد.

شرکت فرابورس نیز زیرمجموعه سازمان بورس (وزارت اقتصاد) است.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا