تجارتصنعت، معدن، تجارت

بازار داخلی پوشاک در سیطره ترک‌ها

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، نایب رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی ضمن انتقاد از اینکه بازار پوشاک ایران در سیطره پوشاک ترک است، گفت:‌ با توجه به اینکه صنعت نساجی داخلی امکان رقابت با پوشاک ترکیه را ندارد باید با اقدامات نظارتی، تدوین تعرفه‌های مناسب و جلوگیری از قاچاق به تولید داخل کمک شود.

احمد کیمیایی اسدی گفت:‌ حذف تعرفه‌ ترجیحی واردات پوشاک از ترکیه اقدام مثبتی بود، چرا که در مدتی که این تعرفه‌ها برقرار بود پوشاک داخل آسیب دیده بود و اگر این وضعیت ادامه پیدا می‌کرد پوشاک داخلی با بحران جدی مواجه می‌شد.

وی همچنین تصریح کرد که با این حال نمی‌توان انتظار داشت که حذف تعرفه ترجیحی با ترکیه نتایج خود را در کوتاه مدت نشان نخواهد داد.

همچنین بخوانید

این فعال صنعت نساجی ادامه داد: با توجه به اینکه ترکیه در صنعت پوشاک موفق است اگر تعرفه‌های واردات از این کشور پایین آید، مطمئنا بازار داخلی ضرر می‌کند و بازار در قبضه پوشاک ترک قرار می‌گیرد و تولیدکننده داخلی هم امکان رقابت با تولیدکنندگان مطرح پوشاک ترک را نخواهد داشت.

کیمیایی افزود:‌ صنعت پوشاک ما در حال پیشرفت است. اما هنوز آنقدر قوی نشده که بتواند با کشور‌هایی مثل ترکیه رقابت کند برای همین با کاهش تعرفه‌ها آسیب می‌بیند. همچنین از سوی دیگر مسئله ای که تاثیر منفی زیادی بر صنعت نساجی در داخل گذاشته، قاچاق است.

وی عنوان کرد:‌ ترکیه در زمینه پوشاک حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و صادرکننده اول پوشاک به اتحادیه اروپا است. همچنین اولین صادرکننده به کشورهای CIS است، از این جهت برای دیگر کشور‌ها سخت است که بخواهند با ترکیه رقابت کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: در این راستا دولت باید تمهیداتی را مثل تعرفه‌های مناسب و نظارت جدی در بحث قاچاق داشته باشد تا تولید داخل سامان پیدا کند.

کیمیایی همچنین درباره وضعیت واردات پوشاک از کشور‌های شرق آسیا به بازار ایران گفت: بازار پوشاک در داخل نشان می‌دهد که در چند سال اخیر واردات پوشاک از شرق آسیا بسیار زیاد شده است، کشور‌های شرق آسیا سوبسید‌های بالایی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان شان پرداخت می‌کنند و همین موضوع کمک کرده است پوشاک شرق آسیا در سطح وسیعی وارد ایران شود.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم واردات پوشاک شرق آسیا و واردات پوشاک ترک را مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که تولیدکنندگان داخلی آسیب بسیار بیشتری از ورود پوشاک ترک خورده اند تا پوشاک شرق آسیا، چرا که عمده پوشاک شرق آسیا از طریق کشتی و با پرداخت عوارض گمرکی وارد می‌شود اما قاچاق پوشاک ترک به دلیل مرزهای گسترده‌ای ک با ترکیه داریم بسیار راحت‌تر انجام می‌شود. ضمن آنکه پوشاک ترکیه بیشتربا سلیقه مردم ما از جهت تنوع رنگ و ذائقه هماهنگ است و راحت هم در دسترس مردم قرار می گیرد، از این جهت می‌توان گفت بازار پوشاک ما در سیطره پوشاک ترک است.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا