اقتصاد کلان

وزارت اقتصاد: اطلاعات سهامداران بورس غیرقابل افشاست

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص موضوع افشای اطلاعات سهامداران بورس بیانیه صادر کرد.

به دنبال رسانه ای شدن نامه سازمان هدفمندی یارانه ها درخصوص مطالبه اطلاعات هویتی کلیه سهامداران حقیقی بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانه ای رسانه ای ضمن اطمینان بخشی به سهامداران ارایه چنین اطلاعاتی را جز با دستور مرجع قضایی غیرممکن خواند.

در این بیانیه آمده است: «در پی انتشار نامه اداری سازمان هدفمندی یارانه ها خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ارسال اطلاعات هویتی کلیه سهامداران حقیقی بورس، تصریح می دارد، به موجب مواد ۱۲ و ۱۸ قانون بازار اوراق بهادار و همچنین ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، سازمان بورس و اوراق بهادار ضامن و مسئول حفظ اطلاعات و اسرار سهامداران حقیقی و حقوقی بورس بوده و اطلاعات ایشان تنها در موارد خاص و بادرخواست و دستور دادستان محترم کل کشور امکان پذیر خواهد بود. مواد قانونی مورد اشاره همچنین تصریح می دارد افشای مستقیم و یا غیرمستقیم اطلاعات سهامداران به هر دلیلی، مشمول مجازات کیفری خواهد بود. لذا ضمن اطمینان بخشی به سهامداران بورس و اوراق بهادار بار دیگر تاکید می کند اطلاعات هویتی و مالی ایشان به مثابه امانت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و به هیچ وجه مورد افشاء واقع نخواهد شد.»

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا