امور زیربناییراه و ساختمان

فروش اقساطی مسکن امکان‌پذیر شد

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، خرید و فروش قسطی مسکن با ضمانت بانک مسکن امکان پذیر شد.

طرح تضمین معاملات اقساطی خریداران و فروشندگان مسکن، توسط بانک مسکن اجرایی شده است.

در این طرح، به منظور اطمینان بخشی به طرفین قرارداد، بانک مسکن به عنوان ضامن در معامله خرید و فروش اقساطی مسکن وارد شده و پرداخت اقساط ثمن معامله را مطابق ضوابط مصوب تضمین می می‌کند.

همچنین بخوانید

برای این منظور لازم است ابتدا بین خریدار و فروشنده، عمل بیع به منظور معامله واحد مسکونی و نیز بین خریدار و بانک منعقد شود. بر این اساس، خریدار تعهد می کند مطالبات فروشنده را به صورت اقساط به بانک پرداخت و بانک نیز متعاقبا وجوه حاصله را به حساب فروشنده واریز کند.

قیمت فروش نقدی و فروش اقساطی واحدها با توافق طرفین (خریدار و فروشنده) تعیین می شود. همچنین تضمین ثمن معامله حداکثر تا ۵۰% ارزش کارشناسی ملک و تاسقف ۱.۵۰۰.۰۰۰ هزار ریال و نیز مشروط به عدم تجاوز مبلغ اقساط ماهانه خریدار از ۳۰.۰۰۰ هزار ریال خواهد بود.

مدت زمان تقسیط براساس توافق طرفین (خریدار و فروشنده) و حداکثر به مدت ۵۰ ماه تعیین می شود. بانک ضمن به رهن گرفتن ملک مورد معامله ، پرداخت اقساط خریداران را در مقاطع مشخص به صورت ماهیانه تضمین می کند.

بانک واریز اقساط سررسید شده را در پایان ماه به حساب فروشنده، در ازای ترهین پلاک مورد معامله تضمین می کند.

مهمترین مزایای طرح برای خریدارن و فروشندگان، افزایش قدرت خرید خریداران مسکن بدون افزایش سقف مسکن و بدون نیاز به تسهیلات بانکی که در نتیجه آن امکان فروش واحدهای مسکونی فراهم خواهد شد عنوان شده است.

همچنین ترغیب فروشندگان به پیش فروش واحدهای در حال احداث و تامین مالی طرح های نیمه تمام بدون استفاده از منابع بانکی با این اطمینان که پس از تکمیل و آماده شدن اسناد و انتقال واحدها، امکان دریافت بخش عمده ای از ثمن معامله به شرح این طرح وجود خواهد داشت از دیگر مزایای این طرح است.

امکان شروع و افتتاح پروژه های جدید با توجه به فروش واحدهای در اختیار سازندگان واحدهای مسکونی نیز دیگر مزیت این طرح بیان شده است.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا