ارتباطات و فناوري اطلاعاتامور زیربنایی

چند درصد تماس‌های موبایلی موفق است؟

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، آمارهای میزان موفقیت در برقراری مکالمات تلفن‌های همراه اپراتورهای مختلف به‌طور دائم مورد رصد قرار گرفته و در این زمینه استاندارد‌هایی تعریف شده است اما با وجود رعایت این استاندارد‌ها مشترکان اپراتورها تا چه اندازه از کیفیت تماس‌های دریافتی و ارسالی خود رضایت دارند؟

خرداد‌ماه سال جاری آمارهای رسمی منتشر شده به اعلام آخرین ارقام در خصوص میزان موفقیت اپراتورهای تلفن همراه در زمینه موفقیت تماس‌های موبایلی پرداخته است.

براساس آمارهای جدید اپراتور اول ارتباطی کشور یا همراه اول در برقراری مکالمات – ASR ۴۸.۴۳ درصد موفقیت داشته است.

هم‌چنین شرکت ارتباطات سیار در برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه در شبکه (CSSR) به موفقیت ۹۸.۷۶ درصدی دست یافته و طبق آمار میزان کارایی مدارات اتصال متقابل (CER) آن معادل ۹۸.۵ درصد اعلام شده است.

اما اپراتور دوم ارتباطی کشور یا ایرانسل در حوزه موفقیت مکالمات ۴۷.۵۳ درصد موفقیت داشته است. همچنین متوسط میزان برقراری موفقیت ‌آمیز مکالمه در شبکه  (CSSR) در ایرانسل ۹۸.۴۸ درصد بوده و میزان کارایی مدارات اتصال متقابل (CER) به ۹۹.۸۵ درصد رسیده است.

اپراتور سوم ارتباطی یا رایتل نیز در حوزه متوسط برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه در شبکه (CSSR) موفقیتی معادل ۹۹.۹۱ درصد کسب کرده و طبق آمارهای منتشر شده درصد مکالمات قطع شده رایتل در شبکه سیار (CDR) معادل ۰.۴۸ درصد بوده است.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا