خودروصنعت، معدن، تجارت

جدیدترین وضعیت تولید دوگانه‌سوزها

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، اردیبهشت ماه امسال تولید برخی سواری‌های دوگانه‌سوز در کشور کاهش و برخی نیز افزایش یافته است.

در این مدت تولید پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز ایران خودرو مرکزی با کاهش ۵۵.۱ درصدی از ۲۴۵۵ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به ۱۱۰۳ دستگاه کاهش یافت.

تولید پژو پارس دوگانه‌سوز ایران خودرو مرکزی نیز با کاهش صد درصدی مواجه بوده و از ۳۲۴۲ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به صفر رسیده است.

همچنین بخوانید

اردیبهشت ماه امسال تولید سمند دوگانه‌سوز ایران خودرو مرکزی نیز کاهش ۸.۳ درصدی داشته و از ۲۳۰۰ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به ۲۱۱۰ دستگاه کاهش یافته است.

اما تولید پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز ایران خودرو خراسان با افزایش همراه بوده به‌گونه‌ای که تولید این محصول از صفر دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به ۳۱۰۳ دستگاه افزایش یافته است.

تولید پژو پارس دوگانه‌سوز ایران خودرو خراسان نیز افزایش یافته و از صفر دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به ۱۳۱۲ دستگاه رسید.

همچنین در این مدت تولید سمند دوگانه‌سوز ایران خودرو تبریز نیز از صفر دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به ۱۵ دستگاه افزایش یافت.

اما تولید پراید دوگانه‌سوز پارس خودرو با کاهش ۴۶.۲ درصدی از ۱۶۶۹ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به ۸۹۸ دستگاه کاهش یافت.

تولید پراید دوگانه‌سوز سایپا نیز با کاهش ۱.۹ درصدی از ۱۸۳۹ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به ۱۸۰۴ دستگاه کاهش یافت.

در این مدت تولید تیبا دوگانه‌سوز سایپا کاشان نیز با کاهش ۸.۳ درصدی همراه بوده و از ۶۱۲ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به ۵۶۱ دستگاه کاهش یافته است.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا