امور زیربناییكشاورزی و دامپروری

۶۵۰ هزار تن بذر محصولات زراعی و سبزی و صیفی گواهی شد

یک مقام مسئول گفت: نزدیک به ۶۵۰ هزار تن بذر محصولات زراعی و سبزی و صیفی تولید داخل در سال ۹۷ گواهی شد که تا کنون در کشور بی‌سابقه بوده است.

به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، معاون کنترل گواهی بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با اعلام این مطلب گفت: حجم زیادی از این بذرهای گواهی شده مربوط به محصول گندم بود به طوری که در سال گذشته از حدود ۵۳۰ هزارتن بذر خام گندم، توانستیم ۴۶۰ هزار تن بذر گندم را استحصال و گواهی کنیم.

صمد مبصّر افزود: برنامه ما در سال جاری بر اساس سطح مزارع احداث شده و تولید نسبتاً خوب مزارع آبی و دیم، خرید ۵۴۰ هزار تن بذر خام گندم از ارقام دیم و آبی بود؛ اما با توجه به ۱۰۰ هزار تن بذر مانده انباری سال گذشته، نشت قسمتی از محصول مزارع بذری به بیرون از شبکه و همچنین نامشخص بودن قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آتی، تخمین زده می‌شود که تولید بذر گندم در سطح ۴۰۰ هزار تن باشد.

معاون کنترل گواهی بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال تصریح کرد: از آنجائی که هنوز قسمتی از محصول مزارع بذری در اقلیم‌های معتدل و سرد نزد پیمانکاران موجود است، اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آتی، می‌تواند تاحدودی وضعیت تولید بذر گندم ارقام مختلف کشور را بهبود بخشد.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا