بانکبانک و بیمه

۱۱۸هزار میلیارد تومان چک برگشت خورد

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، تازه ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت چک های مبادله شده نشان می دهد که تا انتهای سال ۱۳۹۴، حدود ۳۰۴ میلیون فقره چک در گرش بوده که ازاین تعداد بیش از ۹ میلیون و ۸۸۳ هزار مورد معادل ۳.۳  درصد مجموع برگشت خورده است.

این در حالی است که مجموع چک های برگشتی مبلغی در حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان است که حدود ۲.۷ درصد از کل مبلغ ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومانی چک های مبادله شده را پوشش می دهد.

آمار گرچه ظاهرا از کاهش کمتر از نیم درصدی مبلغ چک های برگشتی حکایت دارد ولی تعداد ۱۰ میلیونی چک های برگشتی  نسبت به سالهای گذشته کاهشی نبوده و مسیر رو به رشد خود ادامه داده است. شرایطی که البته کارشناسان معتقدند ادامه آن می تواند احتمال رجوع فعالان بازار به سمت معاملات نقدی و جایگزینی آن به جای غیر نقد را تقویت کند.

در عین حال که با ورود سامانه چکاوک(سیستم مبادله الکترونیک چک) اواخر سال ۱۳۹۳، انتظار می رفت تا با گشترش آن در شبکه بانکی از یزان چک های برگشتی کاسته شود. در ین حال که بانک مرکزی طرح انتشار چک های متحد الشکل را در دستور کار خود داشت که فعلا به مرحله اجر نرسیده است.

اما بررسی جزئیات بیشتر از مبادلات چک بر این تاکید دارد که میانگین مبلغ چک هایی که بر گشت خورده حدود ۱۲ میلیون تومان  بوده است.

همچنین تعداد چک های برگشتی در تیرماه و اسفندماه سال قبل با بیش ازیک میلیون فقره نسبت به ماههی قبل در رده بالاتری قرار دارد.

از سویی دیگر بالغ بر ۹۸ درصد از چک های برگشتی در سال گذشته با تعدادی در حدود ۹.۶ میلیون فقره  به اشخاص حقیقی و مابقی در حدود ۱.۹ میلیون فقره نیز به اشخاص حقوقی اختصاص دارد.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا