اقتصاد کلان

ماجرای پاداش ۲۸ میلیاردی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختصاص پاداش ۲۸ میلیارد تومانی به مدیران ارشد این سازمان از محل ردیف های متفرقه بودجه سالانه را در سه سال اخیر نپذیرفت و غیر واقعی اعلام کرد.

آنطور که سازمان مدیریت در مورد ارقام کلان آمده در بودجه برای بخش توسعه مدیریت و منابع انسانی توضیح داده است، از مبلغ ۲۸ میلیارد تومانی مورد ادعا، ۹.۵ میلیارد تومان، مربوط به بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ است که هنوز در فرآیند ابلاغ بودجه قرار دارد و ریالی از آن تا کنون تخصیص داده نشد. از این رو هزینه نیز نشده است.
از سویی دیگر از مجموع اعتبارات مصوب ۱۸.۵ میلیارد تومانی برای سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مندرج در جداول بودجه، نیز با توجه به وضعیت مالی کشور و خزانه در دو سال مورد اشاره، پرداخت به صورت کامل انجام نشده است.

بر این اساس در مجموع ۵.۸ میلیارد تومان شامل مبلغ ۴.۳ میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۳ و مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۴ تخصیص داده شده است که بر اساس قانون و موافقتنامه‌های مبادله شده، برای انجام پژوهش‌های کاربردی و مطالعات توسعه‌ای توسط صاحبنظران، مشاوران و کارشناسان بیرون از سازمانه هزینه شده است و ریالی از آن، صرف امور داخلی سازمان و پاداش به مدیران نشده است.

همچنین بخوانید

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا