اقتصاد کلان

تورم تک رقمی شد

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت کالا و خدمات مصرفی شهری (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ عدد ٢٢۴.٢ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ٠.۵درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه) ۶.١ درصد است که نسبت به ماه قبل که ۶.٨ درصد بود کاهش یافته است.

همچنین درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٩.۵ درصد است که نسبت به اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ که ١٠.٢ درصد بود، کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ٢۶٠.١ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.١ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ٢۵٧.۴ رسید که نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ٧.۵ درصد است. شاخص گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ” نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٧.۵ درصد است که نسبت به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ که ٨.۴ درصد بود کاهش یافته است.

همچنین بخوانید

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در خرداد ماه ۱۳۹۵ به رقم ٢١١.٨ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٣ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده ” کالاهای غیرخوراکی و خدمات ” نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.٩ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ١٠.۴ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ که ١١ درصد بود کاهش یافته است.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا