بانک و بیمهبیمه

سیدمحمد کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران شد

سیدمحمد کریمی با اکثریت آرای اعضای شورای عمومی، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از  چابک آنلاین، انتخابات دبیر کلی سندیکا صبح روز دوشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۸ با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و از ۳۲ رای ماخوذه، سید محمدکریمی با ۱۹ رای دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران شد.

 

 

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا