بانکبانک و بیمهبورسبورس اوراق

سوددهی بانک پارسیان فراتر از انتظار شد

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، بانک پارسیان سال گذشته اقدام به افزایش سرمایه ۵۰ درصدی کرده و اولین سود هر سهم سال مالی جاری را با رشد ۳۰ درصدی نسبت به سود قبلی ۱۲۰ ریال پیش بینی کرده که عمدتا” ناشی از رشد حدود ۳۶۰ میلیارد تومانی درآمد کارمزد ( بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان) نسبت به کارمزد ۶۴۰ میلیارد تومانی سال قبل بود.

براساس  این گزارش، “وپارس” با سرمایه اسمی ۲ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومانی، در عملکرد سال مالی ۹۴ فراتر از انتظار ظاهر شد و گل کاشت. چرا که این بانک معروف بورسی که آخرین سود هر سهم سال قبل را ۹۲ ریال اعلام کرده ، در صورت های مالی حسابرسی شده به ازای هر سهم ۱۴۲ ریال سود محقق کرده که معادل ۵۴ درصد و به علت افزایش ۱۰۶ درصدی جمع درآمدهای غیر مشاع است.

با این رویداد نماد بانک پارسیان دیروز بسته شد و باید منتظر توضیحات رسمی مدیران بود.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا