انرژی

مدیرعامل نیکو صبح برکنار شد؛ بعدازظهر حکم جدید گرفت

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، در ادامه تغییرات بیژن زنگنه وزیر نفت در آرایش مدیران صنعت نفت و شرکت ملی نفت ایران، محسن پاک نژاد مدیرعامل تازه تغییر کرده شرکت نیکو به عنوان معاون جدید مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد.

بر این اساس با حکم علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، محسن پاک نژاد به عنوان معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید منصوب شده است.

این درحالی است که بیژن زنگنه وزیر نفت امروز به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با صدور حکمی، سیدمجید هدایت زاده رضوی را به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نفتیران اینتر ترید (NICO) منصوب کرد تا جایگزین محسن پاک‌نژاد شود.

همچنین بخوانید

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا