امور زیربناییتعاون و اشتغال

ارائه ابعاد دقیق طرح غیرقانونی کارورزی در آینده نزدیک

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر کشور، با بیان اینکه کارزار مخالفت با دو طرح اشتغالی دولت به زودی رونمایی می‌شود، از ارائه ابعاد دقیقی از طرح کارورزی خبر داد.

سیدمحمد یاراحمدیان در گفتگو با پایگاه خبری آرمان اقتصادی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی تشکل‌های کارگری، صیانت از حقوق منابع انسانی است، گفت: از آنجا که طرح کارورزی بدون مشارکت تشکل‌های کارگری تدوین شده است، موجبات سوءاستفاده از منابع انسانی را فراهم می‌کند؛ بنابراین طرح مذکور باید مسکوت بماند و نظرات تشکل‌های کارگری نیز تامین شود.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر کشور ادامه داد: هرگونه طرحی که بدون نظرخواهی از شرکای اجتماعی و مشورت و مشارکت ذینفعان بویژه کارگران اجرایی شود، محکوم به ابطال است و مخالفت صریح تشکل‌های کارگری را به دنبال دارد؛ ضمن اینکه قابلیت اجرا نخواهد داشت.

همچنین بخوانید

این فعال کارگری با بیان اینکه متاسفانه ساز و کار ابطال اینگونه طرح ها در مراجع قضایی زمانبر است و در این زمان طولانی، موجبات سوءاستفاده‌های فراوان از افراد جویای کار فراهم خواهد شد، گفت: دلیل مخالفت تشکل های حامی کارگران به این جهت است که مسئولان متولی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تشکل‌های کارگری صادق نیستند و مسئولان این وزارتخانه ظاهرا اعتقادی به مذاکرات دسته جمعی و رعایت اصل سه جانبه گرایی ندارند.

وی با تاکید بر اینکه تبعات اجرای طرح کارورزی و سوءاستفاده از منابع انسانی، از هم اکنون برای ما روشن است، ادامه داد: با توجه به بررسی شکلی و محتوایی طرح «کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی» حکایت از آن دارد که این طرح خلاف نص صریح قانون است و در آینده ابعاد دقیقی مبنی بر خلاف قانون بودن محتوای این طرح را تشریح خواهیم کرد.

یاراحمدیان ادامه داد: عمده بیکاران ما جوانان فارغ التحصیل هستند که طرح کارورزی نیز مخاطب این افراد است. با اجرای طرح کارورزی، رغبت کارفرمایان به این سمت می رود که به جای جذب یک کارگر در کارگاه تولیدی با رعایت قوانین موضوعه (کار و تامین اجتماعی)   یک کارورز در کارگاه تولیدی جذب شود که مشمول قوانین مذکور نیست.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر کشور با تاکید بر اینکه در صورت عدم تمکین متولیان امر، اجرای طرح ناموفق کارورزی با دادخواست شکایت در دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد شد گفت: همچنین کارزار مخالفت با دو طرح اشتغالی دولت یعنی طرح کارورزی ویژه دانش آموختگان دانشگاهی و همچنین طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی که نسخه دوم طرح استاد – شاگردی سابق است رونمایی می‌شود.

منبع:مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا