اقتصاد کلان

انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان هیات مدیره‌ها ممنوع شد

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، اسحاق جهانگیری در بخشنامه ای به کلیه وزارتخانه ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری ها اعلام کرد: به منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر، کلیه دستگاه های اداری به ویژه آن دسته از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و عمومی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت / شعبه / واحد یا عناوین مشابه در خارج از کشور می‌کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی سازمان / شرکت به عنوان عضو هیات مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور سازمان / شرکت مذکور به هر نحو خودداری کنند.

در موارد ضروری با تایید بالاترین مقام سازمان / دستگاه اجرایی، بدون دریافت هرگونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه بابت عضویت در هیات مدیره، از شمول ممنوعیت موضوع این بخشنامه مستثنی است و در صورت الزام به دریافت هر گونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه براساس مقررات کشور خارجی موضوع فعالیت، وجوه مذکور نیز باید به حساب سازمان / شرکت متبوع واریز شود.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا