امور زیربناییتعاون و اشتغال

جزئیات هزینه معیشت کارگران برای مذاکرات دستمزد

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، جزئیات سبد معیشت کارگران را تشریح کرد.

همچنین بخوانید

فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفت و گو با خبرنگار مهر، جزئیات سبد معیشت کارگران را تشریح کرد و اظهار داشت: در هشتمین جلسه کمیته دستمزد زیرمجموعه شورای عالی کار برای سبد معیشت خانوار میانگین کارگری با ظرفیت ۳.۳ نفر در کشور سبد معیشت ماهانه تعیین و در نهایت روی رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای خانوار کارگری در سال ۹۹ تصمیم‌گیری شد.

وی افزود: البته رقم سبد معیشت خانوار کارگری که از سوی نماینده کارگران پیشنهاد می‌شد با رقم سبد نماینده کارفرمایی و نماینده دولت متفاوت بود چراکه معیار حساب کردن این سبد تفاوت داشت و میزان سهم خوراک در این سبد متفاوت بود اما به هر حال نتیجه جلسه عدد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هزینه سبد معیشت مبنایی برای شروع مذاکرات جهت تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ است. به عنوان مثال، اگرچه اواخر سال گذشته، سبد معیشت سال جاری حدود ۳میلیون و ۷۰۰ تومان برآورد شده بود اما حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری در نهایت، حدود یک میلیون و ۵۰۰ تومان (یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۱ تومان) تعیین شد.

جزئیات سبد معیشت به شرح جدول زیر است.

ریز محاسبات سبد معیشت سال ۹۹

شرح عدد
سبد تعیین شده سال ۱۳۹۸ ۳۷.۵۹۶.۶۲۵ ریال
سبد تعیین شده سال ۱۳۹۹ ۴۹.۴۰۰.۰۰۰ ریال
سهم خوراکیهای تعیین شده برای سال ۱۳۹۸ ۹.۹۲۴.۴۵۳ ریال
سهم خوراکیهای تعیین شده برای سال ۱۳۹۹ ۱۵.۲۸۹.۴۳۱ ریال
درصد افزایش خوراکیها ۵۴.۰۶ درصد
تورم خوراکیهای کل دی ۹۸ ۵۲.۱ درصد
تورم خوراکی‌های دهک کارگری دی ۹۸

۵۰.۳ و۵۱.۱ درصد

میانگین= ۵۰.۷ درصد

سهم سایر اقلام سبد تعیین شده برای سال ۱۳۹۸ ۲۷.۶۷۲.۱۷۲ ریال
سهم سایر اقلام سبد تعیین شده برای سال ۱۳۹۹ ۳۴.۱۱۰.۵۶۹ ریال
درصد افزایش سایر اقلام سبد ۲۳.۲۷ درصد
تورم غیرخوراکی های دی ۹۸ ۳۲.۹ درصد
تورم غیر خوراکی‌های دهک کارگری دی ۹۸

۳۱.۴ و۳۱.۷ درصد

میانگین= ۳۱.۵ درصد

سهم خوراکی‌ها از سبد در پانزده گروه درآمدی کارگری

۳۲.۴۰ و ۳۰.۱۶ درصد

میانگین= ۳۱.۲۸ درصد

سهم خوراکی‌ها در سبد تعیین شده ۳۰.۹۵ درصد
سهم غیرخوراکی ها از سبد در پانزده گروه درآمدی کارگری

۶۷.۸۰ و ۶۹.۸۴ درصد

میانگین= ۶۸.۸۲ درصد

سهم غیر خوراکی‌ها در سبد تعیین شده ۶۹.۰۴ درصد
تفاوت دو سبد ۱۱.۸۰۷.۳۷۵ ریال
درصد افزایش کل سبد ۳۱.۴۰ درصد
حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ با مزایا ۲۰.۳۴۴.۱۵۵ ریال
قدرت پوشش دستمزد بر سبد ۱۳۹۸ ۵۴.۱۲ درصد
درصد افزایش دستمزد مورد نیاز جهت حفظ سبد ۵۸.۰۴ درصد

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا