امور زیربناییكشاورزی و دامپروری

واکسیناسیون رایگان دام های سنگین در کردستان

طرح رایگان واکسیناسیون جمعیت دام سنگین (گاو و گوساله) استان کردستان علیه بیماری خطرناک دامی تب برفکی توسط دامپزشکی استان کردستان در حال انجام است.

در این طرح ۲۰ روزه ۷۰ هزار راس دام سنگین در ۸۰۰ روستای استان کردستان واکسینه خواهند شد.

همچنین بخوانید

در این طرح ۲۰ روزه ۷۰ هزار راس دام سنگین در ۸۰۰ روستای استان کردستان واکسینه خواهند شد.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا