امور زیربناییتعاون و اشتغال

سودآوری قاچاق به کارگران و کوله‌بران لطمه می‌زند

عضو هیأت مدیر مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به لطمه جبران ناپذیر به کارگران و کوله بران با سودآوری قاچاق، خواستار برقراری امنیت شغلی با برگزاری جلسات سه جانبه شد.

محمدرضا تاجیک در گفتگو با آرمان اقتصادی با اشاره به ناامنی شغلی جامعه کارگری درباره الزامات تامین این امنیت در بین جامعه کار و تولید گفت: با توجه به آمارارائه شده در سال جاری ، افزایش واردات و کاهش صادرات نشان دهنده کاهش تولیدات داخلی و بیکاری جمعی از کارگران است.

عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور افزود: در نتیجه این کاهش تولید و بیکاری نیروی کار نیز با تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی مواجه بودیم.

تاجیک افزود: قاچاق باعث لطمات جبران ناپذیری به کارگران و کوله‌برانی شده که جهت امرار معاش و برقراری حداقل‌های زندگی تلاش می‌کنند و ضمن نداشتن امنیت شغلی ، قربانی سوداگران می‌شوند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: کارگاههای غیر رسمی تولیدی و زیر زمینی بدلیل قیمت تمام شده غیر واقعی کالاها ، باعث وارد شدن صدمات اقتصادی بر پیکره کشور می‌شود و امنیت شغلی کارگران و امنیت سرمایه گذاران را به خطر می اندازد.

وی افزود: با حمایت از تولید ملی توسط دولت و دستگاه‌های ذیربط و تمامی اقشار جامعه، می‌توان به اشتغال کارگر کمک کرد و امنیت شغلی را بالا برد. همچنین انگیزه کارگران را می‌توان افزایش داد تا منجر به توسعه تولید شود. در عین حال از ورادات بی رویه جلوگیری کرد.

منبع:مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا