كشاورزی و دامپروری

«معجزه آبخیزداری»|گوش شنوایی برای تصویب قانون مدیریت جامع حوزه آبخیز وجود ندارد


تصویب قانون مدیریت جامع حوزه آبخیز از راه­ های مدیریت بلایای طبیعی مثل سیل و خشکسالی است که متاسفانه در این باره گوش شنوایی وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی «پرونده معجزه آبخیزداری»؛ رشد سریع جمعیت طی چند دهه اخیر، به خصوص در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، فشار بر انواع منابع طبیعی تجدید شونده را آن قدر افزایش داده است که زمینه های سیر قهقهرایی آنها را به وجود آورده است و برای جبران این مساله، در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته، آبخیزداری در دستور کار خود قرار گرفته است.

در ایران، برای جلوگیری از تخریب خاک و هدررفت آب، اقدامات حفاظت آب و خاک از سال ۱۳۲۷ آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. آبخیزداری به مجموعه اقدامات مکانیکی، بیولوژیکی و مدیریتی که در یک حوزه آبخیز به منظور ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنین حوزه و با توجه بهره برداری پایدار از منابع آن صورت می گیرد، اطلاق می شود. بدون شک آبخیزداری یکی از فعالیت های عمده و زیربنایی است که به مدیریت یکپارچه منابع آب، خاک، پوشش گیاهی و بهره برداری بهینه از آنها می پردازد.

همچنین بخوانید

پایش و مطالعات ارزیابی اثرات پروژه های آبخیزداری ثابت کرده اند که لازمه توسعه پایدار مناطق روستایی، نگرش مدیریت جامع حوزه آبخیز است و طبق بررسی های انجام شده، بهبود کیفیت منابع آب، کاهش فرسایش خاک، بهبود سطح درآمد افراد، افزایش کیفیت زندگی مردم محلی و افزایش مشارکت مردم در فعالیت ها از آثار و دستاوردهای مدیریت جامع حوزه آبخیز بوده است.

** ضرورت توجه بیشتر مجلس به قانون مدیریت جامع حوزه آبخیز

با توجه به اثرات و دستاوردهای مدیریت جامع حوزه آبخیز و نقش آفرینی آن در توسعه پایدار ملی، لازم است تصویب این قانون مدنظر مجلس شورای اسلامی واقع شود؛ در این باره علی سلاجقه رئیس اسبق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می گوید: «اگر مدیریت جامع حوضه آبخیز به‌عنوان یک زیرساخت اساسی برای همه ارکان عمرانی جهت حفظ پایداری طبیعت در مجلس به‌عنوان قانون به تصویب برسد و دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند در قالب مدیریت جامع حوضه آبخیز نقش خود را احیا کنند و به طبیعت احترام بگذارند، هم توسعه به نحو مطلوب انجام می‌شود و هم در شرایط حدی مانند خشکسالی و سیلاب – که نقش آبخیزداری مدیریت شرایط حدی است – کشور می‌تواند ‌پایدار باشد و مردم صدمه نبینند.»

** گوش شنوایی برای تصویب قانون مدیریت جامع حوزه آبخیز نیست

متاسفانه باید گفت علیرغم تاکیدات و توصیه های اساتید، کارشناسان و دلسوزان منابع طبیعی و آبخیزداری مبنی بر ضرورت تصویب قانون مدیریت جامع حوزه آبخیز، به این مساله مهم اهمیت چندانی داده نمی شود؛ در این باره رئیس اسبق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری می گوید: «راه حل مدیریت و ذخیره آب در کشور کهکاملا منطبق بر طبیعت است بارها ‌پیشنهاد دادهشدهاما گوش شنوایی وجود ندارد. اگر مجلس لایحه «مدیریت جامع حوضه آبخیز»را به‌عنوان قانون یک بار تصویب کند، تمام دستگاه‌های کشور مکلف می‌شوند به طبیعت احترام بگذارند و می‌توانند در قالبروش‌های علمی و اجراییدر شرایط خشکسالی و ترسالیآب را ذخیرهو به نحو مطلوبی از آن بهره‌برداری کنند.»

**پشتیبانی از تولید با قانون مدیریت جامع حوزه آبخیز

عدم اهتمام به آبخیزداری و قانون مدیریت جامع حوزه آبخیز در حالی است که این مساله از مهمترین عوامل  پشتیبانی از تولید در بخش کشاورزی است؛ در این باره علی طالبی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد و رئیس انجمن علمی آبخیزداری با اشاره به ضرورت تسریع در تصویب قانون آبخیزداری (مدیریت جامع حوزه آبخیز) در مجلس شورای اسلامی معتقد است: «مهم‌ترین عامل پشتیبانی از تولید کشاورزی و حفظ منابع طبیعی و مقابله با خشکسالی تسریع در روند تصویب قانون مدیریت جامع حوزه آبخیز در مجلس شورای اسلامی است.»

نکته پایانی آنکه به اذعان بسیاری از صاحبنظران منابع طبیعی و آبخیزداری، تهیه و تدوین و تصویب ” قانون مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور” توسط مجلس شورای اسلامی در جهت بهره برداری پایدار از منابع سرزمین با رویکرد بوم سازگان محور و ارتقای هماهنگی بین بخشی و مشارکت مؤثر تمامی گروداران در کشور از ضروریات حکمرانی صحیح بر منابع طبیعی کشور است که باید بیش از پیش بدان توجه شود و در دستور کار مجلس واقع شود.

از همین پرونده توئیتر پایگاه خبری آرمان اقتصادی را دنبال کنید:

انتهای پیام/

 

منبع

تسنیم

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا