امور زیربناییتعاون و اشتغال

۴۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور از شمول حمایت‌های بیمه‌ای خارج شدند

طبق اعلام مرکز آمار، جمعیت شاغل بخش رسمی  ١۵ ساله و بیش‌تر در سال ١٣٩٩، برابر با ١٣ میلیون و ٩۴٠ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن ٣٩٧ هزار نفر کاهش یافته است.

همچنین بخوانید

به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از مرکز آمار ایران، بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد ۵۹.۹ درصد جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیش‌تر در سال ١٣٩٩ در «بخش رسمی» فعالیت می‌کنند. بررسی تغییرات سهم اشتغال بخشی حاکی از آن است که این سهم در مقایسه با سال قبل از آن (١٣٩٨) ۰.۸ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است طبق آخرین آمارهای موجود، این سهم در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله ترکیه و برزیل به ترتیب ٧١.١ درصد و ۶۷.۰ درصد و در کشورهایی نظیر مصر و اندونزی به ترتیب ۳۶.۹ درصد و ۴٨.٣ درصد بوده است.

در ادبیات اقتصادی، اشتغال رسمی تمام شاغلانی را در بر می‌گیرد که از حمایت‌های اجتماعی از جمله پوشش بیمه‌ای برخوردار هستند. بنابراین براساس گزارش تازه مرکز آمار، در سال ۹۹ تعداد ۳۹۷ هزار نفر از شاغلان رسمی از شمول حمایت‌های بیمه‌ای خارج شده اند.

جمعیت شاغل بخش رسمی ١۵ ساله و بیش‌تر در سال ١٣٩٩، برابر با ١٣ میلیون و ٩۴٠ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل حدود ٣٩٧ هزار نفر کاهش یافته است. این نتایج حاکی از آن است که در سال ١٣٩٩، ۷۱.۸ درصد از جمعیت شاغل بخش خدمات، ۵۴.۷ درصد از جمعیت شاغل بخش صنعت و ۳۶.۴ درصد از جمعیت شاغل بخش کشاورزی در بخش رسمی فعالیت می‌کنند.

بررسی وضعیت اشتغال افراد ١۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۴۲.۰ درصد از جمعیت شاغل، دارای «اشتغال رسمی» بوده‌اند. بررسی روند تغییرات وضعیت اشتغال حاکی از آن است که این سهم در مقایسه با سال قبل (١٣٩٨) ۱.۳ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است طبق آخرین آمارهای موجود، این سهم در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله ترکیه و برزیل به ترتیب ۶۸.۶ درصد و ۵۲.۹ درصد و در کشورهایی نظیر مصر و اندونزی به ترتیب ۳۵.۴ درصد و ۱۹.۶ درصد بوده است.

بررسی سهم جمعیت شاغل ١۵ ساله و بیش‌تر در سال١٣٩٩ نشان می‌دهد که ۴۳.۸ درصد جمعیت شاغل باسواد، دارای اشتغال رسمی هستند در حالی که ۱۵.۸ درصد جمعیت شاغل بی سواد دارای اشتغال رسمی هستند.

بررسی وضعیت اشتغال به تفکیک بخش و اشتغال در سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد که ۹۹.۱ درصد از جمعیت شاغل دارای اشتغال رسمی در بخش رسمی فعالیت می‌کنند. این در حالی است که ۶۶.۰ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال غیررسمی در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند.

گفتنی است؛ اطلاعات نتایج طرح مذکور به صورت تفصیلی به زودی در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir قابل دسترس خواهد بود.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا