اقتصاد کلانخودرو

ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است

شورای عالی ثبت؛

شورای عالی ثبت کشور با صدور رای وحدت رویه، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را الزامی دانست.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در نامه‌ای که سعادتیان مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها صادر کرده، آمده است:

«مدیران کل ثبت اسناد و املاک کشور استان ها

نظر به صدور آرای متناقض از هیات‌های نظارت برخی از استان‌ها من‌جمله آرای شماره ۷۳۰۰۰۲۱۱-۳۱/۵/۱۴۰۰ هیات نظارت استان آذربایجان غربی و ۵۴۰۰۰۰۴۷-۲۵/۳/۱۴۰۰ هیات نظارت استان اردبیل در خصوص نحوه احراز مالکیت خودرو به منظور ایجاد رویه واحد و در اجرای تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت با دستور ریاست عالی سازمان موضوع آرای مذکور در شورای عالی ثبت مطرح و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای وحدت رویه گردید:

همچنین بخوانید

با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ دارندگان وسیله نقلیه مکلفند بعد از فک و تعویض پلاک خودرو به نام منتقل‌الیه به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و سند رسمی انتقال به نام وی ثبت گردد در نتیجه رای شماره ۷۳۰۰۰۲۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ هیات نظارت استان آذربایجان غربی تا حدی که با این نظر انطباق داشته مورد تایید می‌باشد و برای هیات نظارت و موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای هیات نظارت استان آذربایجان غربی:

توجه به گزارش اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه و کارشناس ثبت اسناد ملاحظه اوراق ارسالی پرونده اجرایی کلاسه ۹۹۰ ۱۷۲۸ از جمله اعتراض طلبکار به نظریه سرپرست اداره اجرا و اینکه خودرو بازداشتی به موجب سند رسمی به بدهکار منتقل نگردیده و فقط به نام وی تعویض پلاک صورت گرفته است لذا هیئت نظارت اتفاق آرا مستند به ماده ۶۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ضمن رد اعتراض طلبکار با تایید نظریه سرپرست اداره اجرا رای به رفع توقیف از خودروی توقیفی شماره ۷۷۱ن ۱۶- ایران۱۷ متعلق به شخص ثالث داده و اعلام می‌نماید لذا مقتضی است دستور فرمایید مراتب به ادارات اجرای تابعی ابلاغ گردد.

شایان ذکر است مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم ثبت استانها و معاونین اسناد می‌باشد.»

این نامه به شماره ۱۶۷۸۰۹/۱۴۰۰ در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ صادر شده است.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا