اقتصاد کلان

روند اجرای طرح ملی اتصال ریلی به مجتمع بندری کاسپین قابل قبول نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن انتقاد از روند اجرای طرح ملی اتصال ریلی به مجتمع بندری کاسپین خاطرنشان کرد: پیگیری لازم برای تصویب طرح توسعه این منطقه در هیئت وزیران را انجام خواهم داد.

همچنین بخوانید

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه بازدید از منطقه آزاد انزلی، با اشاره به عدم تحرک لازم در جریان تکمیل طرح ملی اتصال منطقه آزاد انزلی به شبکه ریل سراسری از سال گذشته تا کنون، خواستار بهره گیری از تمام ظرفیت ها و توانمندی های مدیریتی و بخش خصوصی بهره مند از این زیرساخت شد.

وی اظهار کرد: صرف انجام کار در محدوده منطقه نافی پیگیری همه جانبه برای سرعت بخشیدن به فرایند همکاری از سوی نهادهای مسئول اجرای این طرح ملی نیست، چراکه تا زمانی که طرح مزبور از قابلیت بهره برداری از سوی فعالین اقتصادی و مردم برخوردار نباشد، موضوع قابل قبول نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به رویکرد جهادی دولت سیزدهم و به ویژه شخص رئیس جمهور خواستار افزایش حجم و میزان پیگیری از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد شد.

وی ضمن تصریح بر همراهی خود در مسیر پیگیری امور مربوط به سرعت بخشیدن این طرح ملی از وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه، اضافه کرد: با مدل هایی همچون تشکیل کنسرسیومی از بخش خصوصی و دولتی و پیگیری مضاعف می توان عقب ماندگی این طرح ملی را برطرف نمود تا شاهد بهره برداری از آن در سال جاری باشیم.

انتهای پیام

منبع

ایسنا

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا