بانکبانک و بیمه

افزایش ۱۸۹ درصدی گشایش اعتبارات اسنادی ریالی در بانک صنعت و معدن

رییس هیأت مدیره بانک صنعت و معدن گفت: میزان گشایش اعتبارات اسنادی ریالی در بانک صنعت و معدن در پایان اسفندماه سال گذشته ۱۸۹ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، اصغر پاک طینت اظهار کرد: در پایان ۱۲ ماهه سال گذشته، شاخص های عملکردی مهم دیگری همچون میزان پرداختی ها با افزایش ۷۹ درصدی و وصول مطالبات با ۶۷ درصد افزایش از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

این مدیر ارشد بانکی تصریح کرد: در سال جدید نیز تمرکز بر بهبود شاخص های مهمی همچون وصول مطالبات، جذب منابع ارزان قیمت، توسعه بانکداری دیجیتال، افزایش درآمدهای ارزی و سودآوری است.

پاک طینت افزود: بهبود شاخص هایی عملکردی بانک، نمایانگر این است که اراده ما در مجموعه بانک صنعت و معدن بر ارتقای کارایی و بهره وری و در جهت رضایتمندی همه ذینفعان قرار دارد.     

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا