بانک و بیمهبیمه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه سامان

شرکت بیمه سامان از سهامداران خود جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت دعوت کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، متن آگهی به شرح ذیل است:

 

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا