امور زیربناییراه و ساختمان

سازندگان خانه‌های نهضت ملی، ۲۱.۴ هزار میلیارد تومان دریافت کردند

یک مقام مسئول گفت: ۲۱.۴ هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن واریز شد که ۹.۹ هزار میلیارد تومان آورده متقاضیان و ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات است.

به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود شایان درباره آخرین وضعیت افتتاح حساب، واریز وجه و پرداخت تسهیلات به سازندگان نهضت ملی مسکن را اعلام کرد و گفت: تاکنون ۵۵۹ هزار و ۲۷۱ نفر در طرح نهضت ملی مسکن در بانک افتتاح حساب کردند که میزان آورده متقاضیان ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

همچنین بخوانید

مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن ادامه داد: از جمع آورده متقاضیان تاکنون ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز شده و مابقی نیز نزد بانک است تا بنا به درخواست دستگاه‌های متولی به سازندگان پرداخت شود.

به گفته شایان از محل تسهیلات نیز تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان پرداخت شده است.

وی مبلغ واریز شده به حساب سازندگان را از محل آورده متقاضیان و همچنین تسهیلات در مجموع ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن توضیح داد: تعداد ۳۰۷ هزار و ۱۹۸ واحد به بانک برای انعقاد قرار داد معرفی شده که از این تعداد، ۱۰۴ هزار و ۴۰۰ واحد قراردادهایشان منعقد شده است و مبلغ تسهیلات منعقد شده ۳۵ هزار میلیارد تومان است.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا