امور زیربناییكشاورزی و دامپروری

خرید ٩۵هزارتن برگ سبز چای/پرداخت ١٢۴ میلیارد از مطالبات کشاورزان

رئیس سازمان چای با بیان اینکه تاکنون حدود ٩۵ هزارتن برگ سبز از کشاورزان خریداری و ٧٠درصد مطالبات آنان پرداخت شده است،گفت:باقی مطالبات در اسرع وقت تسویه خواهد شد.

محمدولی روزبهان با بیان اینکه چین پاییزه (آخر) برگ سبز چای آغاز شده است، اظهارداشت: تاکنون حدود ٩۵ هزارتن برگ سبز چای از کشاورزان خریداری شده که ارزش آن نیز حدود ١٨٠ میلیارد تومان است.

وی اضافه کرد: تاکنون بیش از ١٢٣.۵ میلیارد تومان (حدود ٧٠درصد) از مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

رئیس سازمان چای با بیان اینکه دولت ٨٠ درصد و کارخانجات ۵۵ درصد سهم خود را به چایکاران پرداخت کرده اند، افزود: باقی مطالبات نیز پس از وصول؛ در اسرع وقت به حساب کشاورزان واریز می شود.

روزبهان با اشاره به اینکه چین پاییزه تا زمانی که شرایط جوی مناسب و برگ از کیفیت لازم برخوردار باشد ادامه دارد، افزود: معمولا تا پایان مهرماه چین پاییزه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه ٩۵ درصد محصول چای به صورت دیم کشت می شود، گفت: سال گذشته به دلیل بارندگی فوق العاده، ما یک سال استثنایی را پشت سر گذاشتیم و میزان تولید نسبت به ٩۴ میزان تولید ۶٠ درصد افزایش یافت بنابراین شرایط تولید امسال را نمی توان با ٩۵ مقایسه کرد.

روزبهان با اشاره به اینکه شرایط جوی امسال شبیه سال ٩٣ بود، افزود: تاکنون نسبت به سال ٩٣ حدود ۵٠ درصد و نسبت به ٩۴ حدود ١٠ درصد رشد تولید داشته ایم اما نسبت به ٩۵ کاهش تولید داریم.

 

منبع:مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا