امور زیربناییكشاورزی و دامپروری

تعیین نرخ کود و بذر بر اساس قیمت تمام شده

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ قیمت کود و بذر از سال آینده مبتنی بر قیمت تمام شده و تک نرخی می‌شود.

به گزارش آرمان اقتصادی، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ قیمت کود و بذر از سال آینده مبتنی بر قیمت تمام شده و تک نرخی می‌شود. در این لایحه آمده است:

همچنین بخوانید

نهاده‌های کشاورزی (کود و بذر) اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال ۱۴۰۲ صرفاً به نرخ‌های مبتنی بر قیمت تمام شده و تک نرخی و در مورد اقلامی که در بورس کالا عرضه می‌شود به نرخ‌های کشف شده در بورس عرضه می‌گردد.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است حمایت‌های لازم از تولید محصولات اساسی کشاورزی را مشروط به مدیریت الگوی کشت و رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن به بهبود بهره وری و کاهش مصرف آب در واحد محصول در سقف اعتبارات ردیف ذیربط ذیل سر فصل ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به بهره برداران به عمل آورد.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا