انرژی

اوضاع سدهای کشور بهبود یافت

در شرایط کنونی حجم آب موجود در مخازن ۲۳ میلیارد و ۷۲ میلیون مترمکعب ثبت شده که نسبت به سال گذشته که عددی معادل ۲۲ میلیارد و ۶۶ میلیون متر مکعب بود پنج درصد افزایش یافته و درصد پرشدگی مخازن سدهای کشور به عدد ۴۸ درصد رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، در حال حاضر میزان ورودی آب به سدهای کشور تا ۱۳ سفندماه معادل ۱۳ میلیارد و ۳۳میلیون مترمکعب بوده که این عدد در مقایسه با سال گذشته که عددی معادل ۱۳ میلیارد و ۳۷ میلیون مترمکعب بوده کاهش نداشته، همچنین میزان خروجی از مخازن سدهای کشور در این تاریخ معادل هشت میلیارد و ۷۲ میلیون مترمکعب ثبت شده که این عدد در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۱۰ میلیارد و پنج میلیون مترمکعب بوده بیانگر کاهش ۱۳ درصدی است.

همچنین بخوانید

اوضاع سدهای کشور بهبود یافت

وضعیت سدهای مهم (شرب  – کشاورزی) بیانگر این است که در ۱۹ سد درصد پرشدگی بیش از ۵۰ درصد است به طوری که سد زنجیره کارون ۷۴ درصد و سد دز ۶۸ درصد  و سد چره استان خوزستان۶۰ درصد آب دارند همچنین در سد شهید قنبری استان آذربایجان غربی ۷۱ درصد، سد استقلال ۶۲ درصد و سد جگین استان هرمزگان ۹۸ درصد پر هستند.

سد تالوار استان زنجان ۷۸ درصد، سد رودبار استان لرستان ۹۸ درصد، سد درودزن، ملاصدرا ۶۸ درصد و سد سلمان فارسی استان فارس ۷۱ درصد پرهستند. همچنین در استان کرمانشاه نیز سد داریان ۶۵ درصد و در استان سیستان و بلوچستان سد پیشین ۶۹ درصد و سد ریزدان ۷۵ درصد و سد خیرآباد ۵۲ درصد و سد ماشکید اولیا استان سیستان و بلوچستان ۵۸ درصد پر هستند.

در این بین نیز سد رودبار استان لرستان نسبت به سال گذشته ۷۴  درصد بیشتر آب دارد و بعد از آن نیز سد رئیسعلی دلواری استان بوشهر ۲۹ درصد، سد چره استان خوزستان ۲۳ درصد، سد درودزن ملاصدرا استان فارس ۲۱ درصد، سد ارس، خداآفرین استان آذربایجان شرقی ۲۰ درصد  سد زاینده رود استان  اصفهان  ۸ درصد، سد ماشکید علیا استان سیستان و بلوچستان ۱۷ درصد،   سد دز استان خوزستان ۱۱ درصد، سد گلپایگان، کوچری حوضه قمرود ۱۱ درصد، سد کوثر کهگیلویه و بویراحمد ۱۶ درصد، سد داریان استان کرمانشاه۲۲ درصد و سد پیشین استان سیستان و بلوچستان ۱۱ درصد نسبت به سال قبل پر شرشدگی بیشتری دارند.

اوضاع سدهای کشور بهبود یافت

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۱۳۴.۲ میلی‌متر بوده که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره مشابه درازمدت ۱۲۵۳.۴ میلی‌متر ۱۳ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که عددی معادل ۱۴۳.۶ میلی‌متر بوده ۷درصد کاهش را نشان می‌دهد.

اوضاع سدهای کشور بهبود یافت

انتهای پیام

منبع

ایسنا

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا