امور زیربناییكشاورزی و دامپروری

پرورش گاو و گوساله دامداری‌ها در بهار ١۴٠٢ افزایش یافت

تعداد گاو و گوساله پروار شده در بهار ١۴٠٢ نزدیک به ۴٩٣ هزار رأس برآورد شد که نسبت به بهار سال قبل ۲۳.۳ درصد افزایش داشته است.

به گزارش آرمان اقتصادی، قیمت گوشت قرمز در یک ماه اخیر افزایش حدود ۷ درصدی داشت. در حال حاضر گوشت گوسفندی از هر کیلو ۴۸۵ هزار تومان به ۵۲۰ هزار تومان و بالاتر رسیده و گوشت گوساله نیز از هر کیلو ۳۹۰ به حدود ۴۴۰ هزار تومان قابل خرید از بازار است. البته این قیمت‌ها در برخی فروشگاه‌های زنجیره سطح شهر به ۳۹۰ تا ۴۱۰ هزار تومان می‌رسد و در فروشگاه‌های آنلاین بین ۳۹۰ تا ۵۸۵ هزار تومان در نوسان است.

همچنین بخوانید

این در حالی است که مرکز آمار ایران از افزایش گاو و گوساله در بهار ۱۴۰۲ خبر می‌دهد. به گزارش مرکز آمار ایران، اطلاعات حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) که توسط مرکز آمار ایران در خرداد ١۴٠٢ اجرا شد نشان می‌دهد تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور در انتهای بهار سال جاری، ۵.۴۷ میلیون رأس شامل ١.۴۵ میلیون رأس دام اصیل، ٢.٣٢ میلیون رأس دام آمیخته و ١.٧٠ میلیون رأس دام بومی بوده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن، ٢٨ هزار رأس کمتر شده است.

تعداد گاو و گوساله پروار شده در بهار سال ١۴٠٢ نزدیک به ۴٩٣ هزار رأس برآورد شد که نسبت به بهار سال قبل ۲۳.۳ درصد افزایش داشته است.

تعداد گوساله متولد شده در فصل بهار ١۴٠٢ نیز ٣٧۵ هزار رأس گزارش شد که نسبت به مدت مشابه سال ١۴٠١ حدود ۷.۸ درصد افزایش داشته است.

بهار امسال ۲.۰۵ میلیون تن شیر گاو در دامداری‌های کشور تولید شده که ١٠.٧ درصد بیشتر از بهار سال قبل است.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا