امور زیربناییكشاورزی و دامپروری

رایزنی ایران با عراق برای مقابله با گرد و غبار

نمایندگان ایران به منظور رایزنی و گفت و گو با عراق در زمینه همکاری‌های مشترک برای مقابله با گرد و غبار برون‌مرزی و توسعه کشاورزی حفاظتی در مدیریت این پدیده به این کشور سفر کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، هیأت ایرانی با سرپرستی مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار و نماینده وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کشاورزی حفاظتی، اهدافی را در زمینه اجرایی شدن برنامه عمل زیر منطقه‌ای مقابله با پدیده گرد و غبار، تشکیل کارگروه فنی منطقه‌ای و انجام عملیات اجرایی مشترک در قالب پایلوت برای مهار پدیده گرد و غبار برون مرزی تأثیرگذار بر کشور را در این سفر پی‌گیری می‌کنند.

همچنین بخوانید

در این سفر علیرضا یزدانی، مشاور معاون امور زراعت در بخش کشاورزی حفاظتی اعلام کرد: با توجه به تجربیات جهانی در مورد رویکرد کشاورزی حفاظتی به منظور حفاظت از خاک، افزایش بهره‌وری آب و مقابله با طوفان‌های گرد و غبار، مقرر شده علاوه بر برنامه‌های توسعه‌ای در سطح کشورمان، این تجربه به کشور عراق نیز منتقل شود.

وی افزود: مهمترین هدف این سفر انجام اقدامات اجرایی مشترک با کشور همسایه عراق است تا بتوان دانش، فناوری و تجربیات کشورمان برای مهار گرد و غبار را با مسؤولان و کارشناسان کشور عراق به اشتراک گذاشته و زمینه برای تشکیل کارگروه فنی اجرایی منطقه‌ای، تصویب و اجرای پیش‌نویس برنامه عمل زیر منطقه‌ای که به ابتکار ایران تهیه شده، فراهم شود.

بنابراین گزارش، برنامه این سفر سه روزه شامل دیدار با معاونان وزرای محیط زیست و کشاورزی عراق، بازدید از کانون‌های گرد و غبار تأثیرگذار بر ایران و برگزاری جلسات کارشناسی برای انتقال دانش، فناوری و تجربیات کشورمان در زمینه سازگاری، مدیریت و مقابله با پدیده گرد و غبار به طرف‌های عراقی است.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا