اقتصاد کلانتعاون و اشتغال

نرخ بیکاری سال گذشته ۱۱ درصد اعلام شد

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۴، ۱۱ درصدبوده است.

به گزارش ایسنا، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۴، معادل ۱۱ درصد اعلام شده است که بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.

همچنین بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ۹.۸ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بود‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

همچنین بخوانید

نرخ مشارکت اقتصادی(نرخ فعالیت)، نیز نشان می‌دهد که ۳۸.۲ درصد جمعیت در سن کار(۱۰ ساله و بیش‌تر)، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کم‌تر بوده است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده‌ اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۴۹.۴ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲.۵ درصد و کشاورزی با ۱۸ درصد قرار دارند.

گفتنی است که سهم خدمات در اشتغال کشور سال گذشته ۴۸.۳ درصد بود که در سال ۱۳۹۴، سهم این بخش ۱.۱ درصد رشد یافته است.

همچنین سهم صنعت در سال ۱۳۹۳، در حدود ۳۳.۸ درصد بوده است که در سال ۱۳۹۴، سهم این بخش ۱.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین سهم بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۴، ۰.۱ درصد افزایش یافته است.

نگاهی به آمارهای مربوط به نرخ بیکاری

همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز امار ایران، نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۶.۱ درصد از جمعیت فعال ۱۵ تا۲۴ ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی، بیش‌تر بوده است.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز حکایت از آن دارد که ۲۳.۳ درصد از جمعیت فعال ۱۵ تا ۲۹ ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.

بررسی سهم شاغلان ۱۵ ساله و بیش‌تر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیش‌تر نشان می‌دهد، ۳۸ درصد شاغلان به طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نمانگرهای کار شایسته است نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلان بیش‌تر از استاندارد کار می‌کنند.

همچنین بررسی تغییرات این شاخص‌ها نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادی کل (نرخ فعالیت) نسبت به سال ۱۳۹۳، یک درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری کل نسبت به سال ۱۳۹۳، ۰.۴ درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کل نسبت به سال ۱۳۹۳، ۰.۹ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله کل نسبت به سال ۱۳۹۳ ، ۱.۴ درصد افزایش یافته است.

کدام استان‌ها کمترین و بیشترین نرخ بیکاری را دارند؟

به گزارش ایسنا، استان آذربایجان شرقی با نرخ بیکاری ۷.۳ درصد، استان کرمان با نرخ بیکاری ۷.۹ درصدی و استان تهران با نرخ بیکاری ۸.۱ درصدی به ترتیب کمترین نرخ بیکاری در کشور را دارند و استان‌های کهکیلویه و بویر احمد با نرخ بیکاری ۱۷.۷ درصدی، استان کرمانشاه با نرخ بیکاری ۱۷.۶ درصدی و استان چهار محال بختیاری با نرخ بیکاری ۱۶.۴ درصدی بالاترین نرخ‌های بیکاری در بین استان‌های کشور را دارند.

همچنین بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌های کشور نیز به ترتیب متعلق به اردبیل با نرخ ۴۳.۷ درصدی، ۴۱.۸ درصدی استان خراسان شمالی و یزد و گیلان با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۱ درصدی است.

کمترین نرخ مشارکت اقتصادی نیز متعلق به استان سیستان و بلوچستان با نرخ مشارکت ۲۹.۹ درصدی، استان کهکیلویه و بویر احمد با نرخ مشارکت اقتصادی ۳۴.۵ درصدی و استان کرمان با نرخ مشارکت اقتصادی ۳۵.۲ درصدی است.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا