امور زیربناییكشاورزی و دامپروری

۱۰۰درصد پول گندم کاران مناطق گرمسیر پرداخت شد/۷همت باقی مانده است

مدیر عامل بنیاد ملی گندم کاران گفت: ۱۰۰ درصد مطالبات معوق گندم کاران مناطق گرمسیر پرداخت شده و تنها ۱۰ درصد مطالبات گندم کاران مناطق سردسیر باقی مانده است.

به گزارش آرمان اقتصادی، امسال آمار برداشت گندم دولت را غافلگیر کرده و در حالی که پیش بینی شده بود حداکثر ۸ میلیون تن گندم در کشور کشت شده باشد ۱۰ میلیون و ۳۴۸ هزار تن گندم از سوی دولت خریداری شد.

همچنین بخوانید

بار مالی خرید تضمینی گندم با نرخ جدید هر کیلو ۱۵ هزار تومان برای دولت در مجموع بیش از ۱۵۵ هزار میلیارد تومان (همت) شد. علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران درباره پرداخت مطالبات گندم کاران به مهر گفت: مجموع هزینه خرید تضمینی گندم بیش از ۱۵۵ همت بود که از این مقدار ۱۰۰ درصد مطالبات گندم کاران مناطق گرمسیر پرداخت شده و تنها ۱۰ درصد مطالبات گندم کاران مناطق سردسیر باقی مانده است.

وی افزود: تا کنون ۱۴۸ همت پرداخت و حدود ۷ همت از پول گندم کاران باقی مانده که قول داده شده تا پایان مهر با تمام گندم کاران کشور تسویه خواهد شد.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا