امور زیربناییتعاون و اشتغال

اصلاح لایحه بودجه| سقف معافیت مالیاتی ۱۲ میلیون تومان شد

در ویرایش نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی حقوق به ۱۲ میلیون تومان در ماه و ۱۴۴ میلیون تومان در سال افزایش یافته است.

همچنین بخوانید

به گزارش آرمان اقتصادی، دولت در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی حقوق را ۱۰ میلیون تومان در ماه پیشنهاد داده بود که در ویرایش نهایی این عدد به ۱۲ میلیون تومان در ماه و ۱۴۴ میلیون تومان در سال افزایش یافته است؛ بنابراین با افزایش ۲ میلیون تومانی سقف معافیت مالیاتی حقوق، سقف‌های بالاتر مالیاتی حقوق هم تغییر کرد و در ویرایش نهایی بودجه اعداد جدیدی جایگزین شد.

بر این اساس، از مازاد درآمد سالانه ۱۴۴ میلیون تومان تا ۱۹۸ میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات، از درآمد سالانه ۱۹۸ میلیون تا ۳۲۴ میلیون تومان ۱۵ درصد، از درآمد سالانه ۳۲۴ میلیون تا ۴۸۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و از مازاد درآمد بالای ۴۸۰ میلیون تومان ۳۰ درصد مالیات اخذ می‌شود.

در بند ث تبصره ۱۵ لایحه آمده است: در سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد حق شغل حق شاغل، فوق‌العاده ها، اضافه کار، حق‌الزحمه حق مشاوره حق حضور در جلسات، پاداش حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می‌نمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، به شرح زیر است:

اصلاح لایحه بودجه| سقف معافیت مالیاتی ۱۲ میلیون تومان شد

کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی حق‌التدریس حق‌التحقیق حق‌الزحمه حق نظارت حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند.

اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ هستند.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا