امور زیربناییكشاورزی و دامپروری

مزارع نوآوری امسال به ۱۵۰ باب می‌رسد

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی گفت: افزایش مزارع نوآوری تا ۱۵۰ مورد تا پایان سال ۱۴۰۲ با محوریت کشاورزان بهره‌ور در منابع آب و خاک از مهم‌ترین راهبردهای کشور در حوزه ترویج است.

به گزارش آرمان اقتصادی، آمار تولید محصولات کشاورزی در کشور متفاوت است؛ این عدد از ۸۵ تا ۱۲۵ میلیون تن متغیر است. وزیر پیشین جهاد کشاورزی عنوان کرده بود وزارتخانه نابینا است زیرا آمار دقیقی از میزان تولید هر یک از محصولات کشاورزی در اختیار ندارد. این امر منجر به بیش‌بود و کم‌بود برخی از اقلام در سال شده است؛ یک سال کشور با کم‌بود پیاز مواجه می‌شود و سال بعد با بیش‌بود این محصول.

بخشی از امنیت ملی منوط به تأمین امنیت غذایی بوده و افزایش جمعیت جهان این موضوع را از حساسیت بسیاری برخوردار می‌کند.

بر اساس آمار منتشر شده تا سال ۱۹۵۵ میلادی ۲.۸ میلیارد نفر روی زمین زندگی می‌کردند. در حال حاضر این جمعیت فقط مربوط به هند و چین است. جمعیت جهان از ۲.۵ میلیارد نفر در سال ۱۹۵۰ به ۸ میلیارد نفر در سال ۲۰۲۲ رسیده پیش بینی می‌شود این عدد برای سال ۲۰۵۰ حدود ۹.۷ میلیارد نفر باشد.

کشورها با پیش بینی جمعیت آینده جهان از امروز به دنبال چگونگی تأمین مواد غذایی آنها هستند. جمعیت ۹.۷ میلیارد نفری سال ۲۰۵۰ نسبت به ۷.۸ میلیارد نفری جمعیت ۲۰۲۱ نیاز به افزایش ۶۰ درصدی تولید محصولات غذایی دارد.

این موضوع برای ایران نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است و بر اساس سند امنیت غذایی ابلاغ شده قرار است تا سال ۱۴۱۱ خورشیدی باید تولیدات کشاورزی به ۱۶۰ میلیون تن برسد. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، محسن مردی، رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی گفت: بر اساس تحلیل‌های انجام شده و وضعیت جمعیتی کشور، پیش‌بینی می‌شود به تولید ۱۸۰ میلیون تن غذا در افق سال ۱۴۳۰ نیاز داشته باشیم.

این پژوهشگر بحران غذا و آب را با توجه به تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌ها از ابرچالش‌های پیش روی بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: نقش بخش تحقیقات در یافتن راهکارهای علمی برای رفع یا کاهش این بحران‌ها را پررنگ می‌کند.

مشاور عالی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر حکمرانی کشاورزی دانش‌بنیان برای انقلاب بهره‌وری و تولید غذای مورد نیاز کشور تاکید و تصریح کرد: انتقال دانش، تجارب و مهارت‌های کشاورزان نوآور به سایر کشاورزان و ایجاد و فعال‌سازی ۴۶ مزرعه نوآوری باید در اولویت قرار گیرد.

مردی افزایش مزارع نوآوری تا ۱۵۰ مورد تا پایان سال ۱۴۰۲ با محوریت کشاورزان بهره‌ور در منابع آب و خاک را از مهم‌ترین راهبردهای کشور در حوزه ترویج برشمرد.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا