امور زیربناییكشاورزی و دامپروری

عرضه ۳۷ هزار تن گوشت قرمز در آبان ۱۴۰۲

وزن گوشت قرمز عرضه‌ شده انواع دام‌ های ذبح‌شده در کشتارگاه‌ های رسمی کشور در آبان ۱۴۰۲ در مجموع ۳۷ هزار و ۱۴۷ تن گزارش شد.

به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از مرکز آمار ایران، بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه آبان سال جاری، گوشت گاو و گوساله با ۱۹ هزار و ۴۲۳ تن، ۵۲٫۳ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است.

گوشت گوسفند و بره با ۱۳ هزار و ۸۰۳ تن، بز و بزغاله با ۲ هزار و ۸۸۸ تن، و سایر انواع دام با یک هزار و ۳۳ تن، به‌ترتیب ۳۷٫۱ درصد، ۷٫۸ درصد و ۲٫۸ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در آبان ۱۴۰۲ با ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش ۳۰ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است

مقدار تولید گوشت در آبان ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ برای گوسفند و بره ۴۱ درصد، برای بز و بزغاله ۲۳ درصد، برای گاو و گوساله ۲۳ درصد و برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۱۸ درصد کاهش، و برای شتر و بچه‌شتر ۴۵ درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آبان ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل (مهر) در حدود ۴ درصد کاهش داشته است.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا