امور زیربناییراه و ساختمان

احداث بندر بزرگ خلیج فارس در دستور کار است

مدیرکل بنادرو دریانوردی استان خوزستان گفت: احداث بندر بزرگ خلیج فارس در مرحله انتخاب مشاور جهت مطالعات بازار قرار دارد و علاوه بر این مطالعات طرح جامع اسکله‌های مسافری استان خوزستان، مطالعات طرح جامع چویبده، اروندکنار، سجافی و شادگان به تصویب رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از سازمان بنادر و دریانوردی، ابوطالب گرایلو مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، در مورد اقدامات انجام شده در راستای بندهای ابلاغی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، اظهار داشت: پیگیری توسعه مساحت بندر شادگان از سه به ۳۰ هکتار، توسعه بندر سجافی از ۲.۳ به ۹ هکتار، تشکیل کمیته گردشگری دریایی و اعلام فرصت‌های متصور و اشکالات زیرساخت مناطق مستعد گردشگری دریایی به فرمانداران و شهرداران مناطق ساحلی بخشی از اقدامات مهم انجام شده در راستای بندهای ابلاغی سیاست‌های کلی توسعه دریا محوراست.

همچنین بخوانید

وی افزود: همچنین احداث برق، احداث فیبر نوری و تعمیرات اساسی اسکله بندر شادگان بخش دیگری از اقدامات صورت گرفته در راستای بندهای ابلاغی سیاست‌های کلی توسعه دریا محوراست.

منبع

ایلنا

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا