بانکبانک و بیمه

اعلام نتیجه سی‌امین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج سی‎‌ویکم در سال ۱۴۰۲

حراج جدید اوراق مالی اسلامی دولتی در تاریخ ۸ اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش ایبنا؛ بانک مرکزی، جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

اعلام نتیجه سی‌امین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج سی‎‌ویکم در سال ۱۴۰۲

همچنین بخوانید

 

بانک مرکزی پیشنهادات دریافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. بانک مرکزی بر اساس بند «ع» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا