بانکبانک و بیمه

گواهی سپرده خاص به بهبود متغیرهای اقتصادی کمک می کند / نرخ سود اوراق براساس بازدهی پروژه تعیین می شود

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: گواهی سپرده خاص یکی از ابزارهای سیاست پولی است،‌ این ابزار می تواند به بهبود متغیرهای پولی و  تحقق هدف گذاری ها در کریدورهایی در نظر گرفته شده، کمک کند. 

همچنین بخوانید

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا