امور زیربناییكشاورزی و دامپروری

صادرات پیاز در دی امسال به ۹ هزار تن رسید

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، میزان صادرات در دی ماه ۱۴۰۲ بعد از اعمال عوارض صادرات ۹ هزار تن بود.

همچنین بخوانید

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، در مقایسه صادرات پیاز در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، میزان صادرات در دی ماه ۱۴۰۲ بعد از اعمال عوارض صادرات ۹ هزار تن و در سال ۱۴۰۱ به میزان ۸ هزار تن است.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا