امور زیربناییكشاورزی و دامپروری

تاکید بر نظارت مجوزهای فعالیت‌های کشاورزی

رییس سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر نظارت مجوزهای فعالیت های کشاورزی، اعلام کرد: صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی از ۴ درصد سال ۱۴۰۰ به ۴۷ درصد افزایش یافته است.

همچنین بخوانید

به گزارش آرمان اقتصادی، رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: صدور شناسنامه مالکیت اراضی کشاورزی روند خوبی در دولت سیزدهم داشته به طوری که طی دو سال اخیر برای بیش از ۷.۷ میلیون هکتار سند مالکیت صادر شده است.

وی با بیان این که سازمان امور اراضی کشور در حوزه تثبیت مالکیت در دو بخش صدور سند و رفع تداخلات اراضی کشور فعالیت می‌کند، اظهار کرد: در بخش رفع تداخلات اراضی با سرعت در حال انجام کار هستیم و تاکنون نزدیک به ۶۵ درصد زمین‌های کشور رفع تداخل شده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: از این ۶۵ درصد رفع تداخلات اراضی نزدیک به ۱۱ درصد مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ بوده و ۵۴ درصد در دو سال اخیر انجام شده است.

وی در همین حال بر کنترل کیفیت رفع تداخلات اراضی کشور تاکید کرد و گفت: در ستاد سازمان امور اراضی کشور و در دفتر مهندسی، کارشناسان معین استان‌ها، کیفیت رفع تداخلات را بررسی می‌کنند.

افلاطونی نظارت بر مجوز فعالیت‌های کشاورزی به ویژه در استان‌های شمالی، البرز و تهران را مورد تاکید قرار داد و گفت: ما در صدور مجوز فعالیت‌های کشاورزی برای رشد این بخش سهل می‌گیریم، اما برخی افراد به نام احداث واحدهای تولیدی مانند گلخانه‌ها، دامداری و پرورش تولید قارچ مجوز دریافت می‌کنند و فعالیت‌های غیر کشاورزی انجام می‌دهند و این سوءاستفاده و تخلف از قانون محسوب می‌شود.

وی اذعان کرد: با افرادی که با مجوز فعالیت‌های کشاورزی، فعالیت غیر کشاورزی در اراضی کشاورزی انجام می‌دهند، برخورد قانونی می‌شود.

افلاطونی با بیان این که در این سازمان تمام اقدامات، سامانه‌محور شده است، از مدیران ادارات امور اراضی استان‌ها خواست تمام اقدامات خود را بر مبنای سامانه انجام دهند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: مبنای ما برای تخصیص اعتبارات بر اساس اطلاعاتی است که در سامانه بارگذاری می‌شود.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا