امور زیربناییكشاورزی و دامپروری

«منزلت کشاورز» به شکل واقعی در «قانون» دیده شود

عضو انجمن علوم خاک گفت: تولید در کنار کشاورز معنا پیدا می‌کند؛ بنابراین ما اگر توجه کافی به وضعیت کشاورزان، معیشت، سلامت، منزلت اجتماعی و آینده شغلی آنها نداشته باشیم آسیب‌ها آغاز می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، کامبیز بازرگان، رئیس هیأت مدیره انجمن علوم خاک ایران درباره چالش‌های بخش کشاورزی که ضرورت دارد در مجلس دوازدهم به لحاظ قانونی پیگیری شود، به مهر گفت: حوزه کشاورزی به لحاظ مبانی تئوری و جهت‌گیری کلی در سال‌های اخیر تولید محور بدون رویکرد پایداری جلو رفته است. اگر چه در شعار زیاد به موضوع تولید پایدار اشاره شده، اما عملکرد از داده‌های بیرونی نشان می‌دهد موضوع پایداری به فراموشی سپرده شده است.

وی افزود: وضعیت آب و خاک، سن کشاورزان و میزان گرایش جوانان و سرمایه گذاری در کشاورزی این مساله را به خوبی نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: جهت‌گیری کلی کشاورزی باید به شکل مبنایی بر اساس تولید پایدار برنامه‌ریزی شود. در مسیر حاکم کردن این پایداری یکی از ابزارهای مهم «قانون گذاری» است.

توجه به منزلت کشاورزان

عضو انجمن علوم خاک ایران تاکید کرد: در حوزه کشاورزی پارامترهای گوناگونی وجود دارد که اگر آنها به موازات تولید و هم‌وزن آن پیش برده نشود پایداری در منابع موجود فعلی دچار آسیب جدی و جبران ناپذیری می‌شود.

وی در این خصوص گفت: نخستین مؤلفه «کشاورز» است. تولید در کنار کشاورزان معنا پیدا می‌کند؛ بنابراین ما اگر توجه کافی به وضعیت کشاورزان، معیشت، سلامت، منزلت اجتماعی و آینده شغلی آنها نداشته باشیم آسیب‌ها آغاز می‌شود.

بازرگان با بیان اینکه کشاورزی همچنان در ایران یک شغل نیست، افزود: هر شغلی برای فعالیت نیاز به جواز کسب دارد اما برای کشاورزی تصور این است که هر کس دوست دارد، می‌توان به کشت محصول بپردازد؛ در حالی که امروز کشاورزی در جهان یک شغل بوده و به مرور زمان کار کشاورزی پیچیده شده است.

این کارشناس حوزه خاک با بیان اینکه امروز با تولید تجاری در بخش کشاورزی روبه‌رو هستیم و هر محصولی خریدار ندارد؛ یادآور شد: در این خصوص نیازمند قوانینی برای حمایت از کشاورزان هستیم؛ علاوه بر اینکه «بیمه» این جمعیت ضروری است تا آینده شغلی کشاورز مشخص باشد.

وی همچنین افزود: در راستای حفظ منزلت کشاورزان، در سیما نباید هنگامی که می‌خواهند کاراکتری را در قالب طنز بیان کنند از یک کشاورز بهره‌گیری کنند.

حمایت از منابع محدود

رئیس هیأت مدیره انجمن علوم خاک ایران در ادامه سخنان خود عنوان کرد: مؤلفه دوم «منابع» است. اگر بخش کشاورزی را به مانند اسب سرکش حرکت دهیم وضعیتی را خواهیم داشت که امروز در حوزه آب و خاک به وجود آمده است. در این خصوص نیازمند قوانینی برای نگه داشت و حفظ منابع موجود و محدود هستیم.

وی اظهار کرد: در فضای علمی نسبت به باقی مانده سموم حساست وجود دارد و رفتار نسبت به آب و خاک و حفظ آنها معنا دارد.

بازرگان در پایان عنوان کرد: فرهنگ سازی باید شود که خانواده و فرزندان کشاورز افتخار کند حرفه پدر خانواده کشاورزی است زیرا تولید در این بخش ارتباط مستقیمی در تأمین و تضمین امنیت غذایی دارد. معتقدم قوانینی که از کشاورزان و بخش کشاورزی حمایت قانونی و واقعی کند به تغییر این شرایط بسیار کمک می‌کند.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا