صنعت، معدن، تجارت

ایجاد اشتغال برای ۹۲ هزار نفر در شهرکهای صنعتی طی سال ۱۴۰۲

معاون وزیر صمت از ایجاد اشتغال برای بیش از ۹۲ هزار نفر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور طی سال ۱۴۰۲ از محل افتتاح واحدهای جدید، احیای واحدهای راکد و ارتقای ظرفیت واحدهای تولیدی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، فرشاد مقیمی اظهار کرد: برای بیش از ۹۲ هزار نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور طی سال ۱۴۰۲ از محل افتتاح واحدهای جدید، احیای واحدهای راکد و ارتقای ظرفیت واحدهای تولیدی اشتغال‌زایی شد.

همچنین بخوانید

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: طی سال ۱۴۰۲ از طریق راه اندازی مجدد تعداد ۱۴۴۰ واحد صنعتی راکد برای ۲۸۶۱۴ اشتغالزایی ایجاد شده است. همچنین برای سال ۱۴۰۳ نیز بازفعال‌سازی ۱۸۴۰ واحد صنعتی راکد برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شده است.

وی در خصوص برنامه ارتقای ظرفیت واحدهایی که زیر ظرفیت خود کار می‌کنند، تصریح کرد: افزایش ظرفیت تولید در ۲۷۵۵ واحد به بهره برداری رسیده فعال مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با اشتغال ۱۳۷۷۰ نفر طی سال ۱۴۰۲ محقق شد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزایش ظرفیت تولید ۳۲۱۵ واحد صنعتی فعال زیر ظرفیت را از جمله برنامه‌های سال ۱۴۰۳ عنوان کرد که با اهتمام ویژه ای در دستور کار قرار می‌گیرد.

مقیمی تصریح کرد: نوسازی و بازسازی ۳۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز طی سال ۱۴۰۳ در دستور کار است.

وی گفت: همچنین ۲۲۹۰ طرح صنعتی جدید طی سال ۱۴۰۲ با اشتغال بالغ بر ۴۰ هزار نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مورد بهره برداری قرار گرفت و واحدهای بهره‌بردار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بیش از ۵۲ هزار واحد و اشتغال حدود یک میلیون و یکصد هزار نفر ارتقا یافت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: از محل احیای ۱۴۴۰ واحد راکد با اشتغال ۲۸۶۱۴ نفر، افزایش ظرفیت ۲۷۵۵ واحد با اشتغال ۱۳۷۷۰ نفر و بهره برداری از ۲۲۹۰ طرح جدید با اشتغال بیش از ۴۰ هرار نفر در مجموع برای بیش از ۹۲ هزار نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور اشتغالزایی به وجود آمده است.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا