بورسفرابورس

جایگاه بازار سرمایه در جذب سرمایه‌ها و تامین مالی برای جهش تولید/ قوانین و مقررات باید پایدار باشند

ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: بازار سرمایه می‌تواند با طراحی و پیاده‌سازی ابزارها و نهادهای مالی متنوع جذب سرمایه‌ ها را تسریع کند تا بر اساس آن صنایع و شرکت‌ها نسبت به تامین مالی برای عملیاتی کردن پروژه‌های خود اقدام کنند.

عمویی

ابوالفضل عمویی، در رابطه با مکانیزم‌های مهم برای جذب سرمایه‌گذاری‌ به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)،گفت: برای توسعه کشور نیاز به سرمایه‌گذاری است که این مهم از دو مسیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اتفاق می‌افتد. بنابراین، جذب سرمایه‌گذاران بیشتر نیازمند مساعدت و یاری همه بخش‌ها است به طوری که همه قوا با عمل به وظایف خود در این زمینه بتوانند ایران را به بهشت سرمایه‌گذاران مبدل سازند.

وی در ادامه تصریح کرد: بازار سرمایه می‌تواند با طراحی و پیاده‌سازی ابزارها و نهادهای مالی متنوع جذب سرمایه‌ها را تسریع کند تا بر اساس آن شرکت‌ها بتوانند نسبت به تامین مالی برای عملیاتی کردن پروژه‌های خود اقدام کنند و در عین حال قوانین و مقرارت نیز می بایست پایدار باشند و از تصمیم های خلق الساعه پرهیز شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که در دنیا مسیرهای مختلفی برای تامین مالی وجود دارد که می‌توان به تامین مالی پروژه‌های بزرگ از مسیر بازار سرمایه و همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که وزارت اقتصاد مکلف به آن است، اشاره کرد، اظهار داشت: فراهم شدن بستر برای سرمایه گذاری خارجی به عنوان محلی برای تامین منابع مالی صنایع بزرگ و مهم ضروری است. چرا که جذب سرمایه‌های خارجی موجب گره زدن کشور با منافع کشور دیگری می‌شود.

عمویی اظهار داشت: اهمیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی بر توسعه کشور در بخش های مختلف انرژی (نفت و گاز، پتروشیمی) و صنایع بزرگ و مهم قابل انکار نیست تا حدی که بدون آن توسعه حداقل در کشورهای در حال توسعه امکان‌پذیر نیست. سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی عامل و ابزاری برای رشد و توسعه است. اغلب کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای اجرای طرح های اقتصادی و صنعتی خود به دنبال جذب نقدینگی از کانال بازار سرمایه هستند.

وی ادامه داد: جذب سرمایه‌گذاری ضمن ایجاد امنیت پایدار برای کشور موجب افزایش رتبه اعتباری در دنیا می‌شود، از سوی دیگر اقدماتی مانند تحریم‌های ظالمانه را بی‌اثر می‌کند چرا که تحریم در شرایط حضور سرمایه گذاران، منافع سایر کشورها را نیز به خطر می‌انداخت.

بستر سرمایه‌گذاری‌ها هموار شود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: برای بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری‌ها برای پروژه‌های مهم کشور باید بسترها هموارتر شود تا سرمایه‌های داخلی و خارجی با تسهیلات بهتری تزریق شود و بتواند مبنایی برای توسعه صنعت و فناوری در کشور باشد. رشد اقتصادی از اهداف مهم اقتصادی هر کشور است، برای رسیدن به آن عوامل زیادی تأثیر گذارند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، که یک اقتصاد داخلی را با اقتصاد جهانی پیوند می‌زند، عامل مؤثر و تعیین کننده‌ای بر رشد اقتصادی است؛ منوط به این که شرایط جذب آن در یک کشور فراهم باشد. یکی از شروط الزم وجود یک بازار مالی توسعه یافته و کاراست. کشورهای توسعه یافته تجربه استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار را دارند که نمی‌توان نقش بازارهای مالی را در آنها نادیده گرفت.

تسهیل قوانین

عمویی در ادامه اظهار داشت: در مسیر مربوط به جذب سرمایه‌ها از مسیر بازار سرمایه، هرچه بتوانیم قوانین تسهیل‌گری را برای سرمایه‌گذاران وضع کنیم براحتی می توانیم در جهت جهش تولید و ارتقای آن گام بر داریم.

همچنین بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا