آربیتراژ

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1310851_266 آربیتراژ چیست؟

    آربیتراژ چیست؟

      به گزارش خبرنگار آرمان اقتصادی، آربیتراژ در علم اقتصاد و مالیه به معنای بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود است. به عبارتی سود آربیتراژی زمانی ایجاد می‌شود که یک کالای مشابه در دو بازار مختلف یا در مواردی خاص در دو قالب متفاوت…

    متن کامل خبر