آرش نجفی

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 2472806 ظرفیت‌های انرژی در اشتغالزایی نادیده گرفته شد

    ظرفیت‌های انرژی در اشتغالزایی نادیده گرفته شد

    نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: دولت دوازدهم از ظرفیت های حوزه انرژی برای اشتغالزایی استفاده کند. آرش نجفی نایب در گفتگو با پایگاه خبری آرمان اقتصادی به فرصت سوزی دولت یازدهم در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت:‌ در بخش انرژی دولت یازدهم فرصت طلایی در حوزه انرژی…

    متن کامل خبر