اقتصادي

 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1520083351_57647651-390x220 ویدئو / خط لوله‌ای که می‌تواند افغانستان را متحول کند

  ویدئو / خط لوله‌ای که می‌تواند افغانستان را متحول کند

  خط لوله گاز «تاپی» قرار است بعد از عبور از افغانستان، گاز طبیعی را از ترکمنستان به کشورهای پاکستان و هند برساند. هم‌اکنون احداث این خط به طور رسمی در افغانستان آغاز شده است. پیش‌بینی می‌شود عبور این خط گازی از افغانستان، فرصت‌ها و دستاوردهای اقتصادی بزرگی را برای این…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1520068354_57647651-390x220 ویدئو / فرصت‌ها و چالش‌های خط لوله «تاپی»

  ویدئو / فرصت‌ها و چالش‌های خط لوله «تاپی»

  خط لوله گاز «تاپی» قرار است بعد از عبور افغانستان، گاز طبیعی را از ترکمنستان به کشورهای پاکستان و هند برساند. هم‌اکنون احداث این خط به طور رسمی در افغانستان آغاز شده است. پیش‌بینی می‌شود عبور این خط گازی از افغانستان، فرصت‌ها و دستاوردهای اقتصادی بزرگی را برای این کشور…

  متن کامل خبر