اقتصاد دستوری

 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1595415435_57938096-390x220 اقتصاد ایران دیگر دستور نمی پذیرد

  اقتصاد ایران دیگر دستور نمی پذیرد

  ایسنا/اردبیل عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی گفت:مکانیزم اقتصاد ایران دیگر دستور نمی پذیرد چرا که در صورت کارکرد اقتصاد بخشنامه ای و دستوری ما امروز شاهد بی نظمی ها، نابسامانی ها و آشفتگی بازارهای پولی-ارزی، مالی-سرمایه ای و ریخت و پاش های بودجه ای نمی شدیم. زهرا…

  متن کامل خبر
 • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 57938096-390x220 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی: اقتصاد ایران دیگر دستور نمی پذیرد

  عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی: اقتصاد ایران دیگر دستور نمی پذیرد

  ایسنا/اردبیل عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی گفت:مکانیزم اقتصاد ایران دیگر دستور نمی پذیرد چرا که در صورت کارکرد اقتصاد بخشنامه ای و دستوری ما امروز شاهد بی نظمی ها، نابسامانی ها و آشفتگی بازارهای پولی-ارزی، مالی-سرمایه ای و ریخت و پاش های بودجه ای نمی شدیم. زهرا…

  متن کامل خبر
بستن