اقتصاد دیجیتالی

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1549179587_57823831-390x220 اقتصاد دیجیتال مجاری فساد را می‌بندد؟

    اقتصاد دیجیتال مجاری فساد را می‌بندد؟

    گسترش دستگاه عریض و طویل بروکراسی در کشور علاوه بر اینکه باعث ناکارایی سیستم‌های اقتصادی شده، موجب ایجاد فساد اداری هم شده است؛ امری که وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آن می‌گوید "ناگزیر از رفتن به سمت اقتصاد هوشمند و دیجیتال هستیم که باعث افزایش بهره‌وری، شفافیت، روان‌سازی امور،…

    متن کامل خبر