لبنیات و تخم مرغ

 • بانک

  روایت بانک مرکزی از نرخ خوراکی ها

  قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به سی ام آذرماه که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد که قیمت ۶ گروه از جمله گوشت قرمز و مرغ در تهران افزایش یافته اند. به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، خلاصه نتایج گزارش هفتگی قیمت خرده فروشی برخی از…

  بیشتر بخوانید »
 • بانک

  گزارش بانک مرکزی از گرانی و ارزانی خوراکی ها

  بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به ۲۳ آذر اعلام کرد که طی آن قیمت ۸ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و ۳ گروه کاهش یافت. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، در هفته منتهی به…

  بیشتر بخوانید »
 • بانک

  اعلام نرخ مواد خوراکی توسط بانک مرکزی

  بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به شانزدهم آذر را اعلام کرد که طی آن قیمت ۶ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و ۴ گروه کاهش یافت. به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، در هفته منتهی به شانزدهم آذر ماه…

  بیشتر بخوانید »
 • بانک

  اعلام نرخ خوراکی ها توسط بانک مرکزی

  بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به نهم آذر ماه را اعلام کرد که طی آن قیمت هشت گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و دو گروه کاهش یافت. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، در هفته منتهی…

  بیشتر بخوانید »
 • بانک

  گزارش بانک مرکزی از قیمت مواد خوراکی

  بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به ۲۵ آبان ماه را اعلام کرد که طی آن قیمت ۹ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و دو گروه کاهش یافت. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، در هفته منتهی…

  بیشتر بخوانید »
 • بانک

  قیمت مواد خوراکی به روایت بانک مرکزی

  بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به ۱۸ آبان را اعلام کرد که طی آن قیمت ۹گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و ۱ گروه کاهش یافت. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، در هفته منتهی به هجدهم…

  بیشتر بخوانید »
 • بانک

  بانک مرکزی قیمت اقلام اساسی را اعلام کرد

  بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به یازدهم آبان را اعلام کرد که طی آن قیمت ۱۰گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و ۱گروه کاهش یافت. به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، در هفته منتهی به یازدهم آبان ماه نرخ لبنیات…

  بیشتر بخوانید »
 • بانک

  اعلام نرخ مواد خوراکی

  بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به بیستم مهر را اعلام کرد که طی آن قیمت ۶ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و ۴ گروه کاهش یافت. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، در هفته منتهی به…

  بیشتر بخوانید »
 • بانک

  نرخ کالاها به روایت بانک مرکزی

  بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به بیست و ششم مردادماه را اعلام کرد که طی آن قیمت ۹ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و دو گروه کاهش یافت. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، در…

  بیشتر بخوانید »
 • بانک

  نرخ اقلام اساسی به روایت بانک مرکزی

  بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به نوزدهم مردادماه را اعلام کرد که طی آن قیمت ۱۱ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافت. به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، در هفته منتهی به نوزدهم مرداد ماه نرخ لبنیات ۱۳.۹…

  بیشتر بخوانید »
 • بانک

  افزایش قیمت خُرده‌فروشی ۸ گروه موادخوراکی

  بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به دوازدهم مردادماه را اعلام کرد که طی آن قیمت ۸ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و یک گروه کاهش نشان داد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)،در هفته منتهی به دوازدهم مرداد…

  بیشتر بخوانید »
 • بانک

  نرخ جدید مواد خوراکی به روایت بانک مرکزی

  بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به ۵مرداد را اعلام کرد که طی آن قیمت ۱۰گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و ۱گروه کاهش نشان داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، در هفته منتهی به پنجم…

  بیشتر بخوانید »
 • بانک

  جدیدترین نرخ کالاها به گزارش بانک مرکزی

  بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به ۱۵ تیر را اعلام کرد که طی آن قیمت ۹ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و ۲ گروه کاهش نشان می‌دهد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، در هفته منتهی به پانزدهم…

  بیشتر بخوانید »
 • بانک

  بانک مرکزی قیمت مواد خوراکی را اعلام کرد

  بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به هشتم تیر ماه را اعلام کرد که طی آن قیمت ۷ گروه افزایش و ۴ گروه کاهش نشان می‌دهد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، در هفته منتهی به هشتم تیر ماه نرخ لبنیات…

  بیشتر بخوانید »
 • بانک

  قیمت مواد خوراکی به گزارش بانک مرکزی

  بانک مرکزی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به ۱ تیر ماه اعلام کرد که طی آن قیمت ۵ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و ۶ گروه کاهش نشان می‌دهد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، در هفته منتهی به یکم تیر ماه…

  بیشتر بخوانید »
 • بانک

  گزارش جدید بانک مرکزی از نرخ خوراکی‌ها

  بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را اعلام کرد که طی آن قیمت ۵ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و ۶ گروه کاهش نشان می‌دهد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، در هفته منتهی به ۲۵ خرداد ماه نرخ لبنیات ۰.۴…

  بیشتر بخوانید »
 • بانک

  نرخ جدید خوراکی ها به روایت بانک مرکزی

  بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به ۱۸ خرداد اعلام کرد که طی آن قیمت ۶ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش نشان می‌دهد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، در هفته منتهی به هجدهم…

  بیشتر بخوانید »
 • بانک

  گزارش تازه بانک مرکزی از نرخ کالاها

  بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به چهارم خرداد ماه اعلام کرد که طی آن قیمت ۸ گروه نسبت به هفته قبل افزایش یافت. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، در هفته منتهی به چهارم خرداد ماه…

  بیشتر بخوانید »
 • بانک

  گزارش جدید بانک مرکزی از نرخ مواد خوراکی

  بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به ۲۸اردیبهشت اعلام کرد که طی آن نرخ ۸گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش نشان می‌دهد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، بر همین اساس نرخ لبنیات ۰.۲ درصد، برنج ۱.۶ درصد،…

  بیشتر بخوانید »
 • بانک

  گزارش بانک مرکزی از نرخ موادخوراکی

  بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به هفتم اردیبهشت ماه اعلام کرد که طی آن قیمت ۶ گروه نسبت به هفته قبل از آن کاهش نشان می دهد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت خُرده…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا